شاه کلید حل مشکلات

باز کردن سه قفل برای رسیدن به خوشبختی
مصطفی کاظم لو    پنجشنبه 3 خرداد سال 1397    مذهبی    1597

 

جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی آمد و گفت
سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما میخواهم

 
قفل اول اینست کــ ه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم
قفل دوم اینکــ ه دوست دارم کارم برکت داشته باشد
قفل سوم اینکــ ه دوست دارم عاقبت بخیر شوم

شیخ فرمود
برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان
برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان
برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان

جوان عرض کرد: سـ ه قفل با یک کلید
شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است

دانشنامه رزمنده سایبری

, سایت_تحلیلی , سبک_زندگی_اسلامی , شبهات , جنگ_نرم ,  ویکی , سایت_تخصصی , امنیت_سایبری , جهادگران_سایبری , جمهوری_اسلامی_ایران , آتش_به_اختیار ,

CYBER_FIGHTER

, wiki , library , Collection , Like , following , amazing ,Islamic life style , my childhood , Nostalgia , Soft War  , Cyber warfare  , cyber security

logo-samandehi

Email: info@cyber-fighter.ir
tel: 09193588304  &  09127503245

مصطفی کاظم لو mostafa kazemloo