دیوان اشعار شاعران پارسی

مجموعه شعر و آثار 70 تن از شاعران نامی پارسی گوی ایران زمین همچون حافظ، رودکی، سعدی، مولوی، اعتصامی، شهریار و سایر شعرا
محمدرضا دانشی پور    19 شهریور 1397    شعر عروضی    1916

به نام خالق شعر و سخن

حافظ 
حافظ

 

خیام
خیام

 

سعدی
سعدی

 

مولوی 
مولوی

 

فردوسی

فردوسی

 

نظامی

نظامی گنجوی

 

 پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

 

عطار

عطار نیشابوری

 

سنایی

سنایی

 

 وحشی

وحشی بافقی

 

 رودکی

رودکی

 

ناصرخسرو

ناصرخسرو

 

 منوچهری

منوچهری

 

  فرخی سیستانی

فرخی سیستانی

 

خاقانی 

خاقانی

 

  مسعود سعد سلمان 

مسعود سعد سلمان

 

انوری

انوری

 

 اوحدی

اوحدی

 

خواجوی کرمانی 

خواجوی کرمانی

 

عراقی 

عراقی

 

صائب تبریزی 

صائب تبریزی

 

شیخ محمود شبستری 

شبستری

 

  جامی

جامی

 

 هاتف اصفهانی 

هاتف اصفهانی

 

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

 

  ملک‌الشعرای بهار

ملک الشعرای بهار

 

باباطاهر عریان 

باباطاهر عریان

 

محتشم کاشانی 

محتشم کاشانی

 

 سیف فرغانی

سیف فرغانی

 

شیخ بهایی 

شیخ بهایی

 

امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

 

فروغی بسطامی 

فروغی بسطامی

 

  فخرالدین اسعد گرگانی

فخرالدین اسعد گرگانی

 

شهریار 

شهریار

 

  عبدالواسع جبلی

عبدالواسع جبلی

 

  عبید زاکانی

عبید زاکانی

 

فیض کاشانی 

فیض کاشانی

 

  سلمان ساوجی 

سلمان 

 

رهی معیری

رهی معیری

 

 اقبال لاهوری

اقبال لاهوری

 

  قاآنی

قاآنی

 

 کسایی

کسایی

 

  عرفی شیرازی

عرفی شیرازی

 

بیدل دهلوی

 بیدل دهلوی

 

 نصرالله منشی 

نصرالله منشی

 

رضی‌الدین آرتیمانی

رضی الدین آرتیمانی 

 

  خلیل‌الله خلیلی

خلیل الله خلیلی

 

هلالی جغتایی 

هلالی جغتایی

 

شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی

 

باباافضل کاشانی

باباافضل کاشانی

 

ابن حسام خوسفی

ابن حسام

 

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

 

عمان سامانی

عنصری

 

فرخی سیستانی

 

رشیدالدین میبدی

 

ناصرخسرو

 

نزاری قهستانی

 

سعدالدین وراوینی

 

وطواط

 

هاتف اصفهانی

 

هجویری

 

هلالی جغتایی

 

ظهیر فاریابی

 

شاطر عباس صبوحی

 

عارف قزوینی

 

عبدالقادر گیلانی

 

امیرمعزی

 
 
http://www.cyber-fighter.ir
 

دانشنامه رزمنده سایبری

, سایت_تحلیلی , سبک_زندگی_اسلامی , شبهات , جنگ_نرم ,  ویکی , سایت_تخصصی , امنیت_سایبری , جهادگران_سایبری , جمهوری_اسلامی_ایران , آتش_به_اختیار ,

CYBER_FIGHTER

, wiki , library , Collection , Like , following , amazing ,Islamic life style , my childhood , Nostalgia , Soft War  , Cyber warfare  , cyber security

logo-samandehi

Email: info@cyber-fighter.ir
tel: 09193588304  &  09127503245

مصطفی کاظم لو mostafa kazemloo